Baalbrenning_forbudt

Bålforbud Haugaland brann og redning IKS

Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna innmark gjelder det en alminneleg plikt om varsemd.  

Les melding frå Haugaland brann og rednings IKS her : Bålforbud Haugaland brann og redning iks (2).pdf

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut