Bål

Bålforbodet oppheva

Hugs å melde frå om bålbrenning på nettsida vår:

https://www.etne.kommune.no/baalbrenning-skjema.426503.nn.html

 

Tips ein ven  Skriv ut