Du er her: Heim Helse Psykisk helse

Barn og unge som pårørande

Kva kan me hjelpa med?

Her finn du brosjyren Barn og unge er også pårørende

Dette kan helsetenesta i Etne hjelpa deg med:

Dette kan me tilby:

  • Samtalar med spesialsjukepleiar frå psykisk helseteneste på skulane/kontor
  • Samtalar med helsesøster ved alle skulane.
  • Samtalar med helsesøster på helsestasjon.
  • Samtalane kan vera individuelle med eller utan følgje, gruppe-samtalar og familie-samtalar.
  • Grupper for barn som pårørande (som har foreldre/søsken med psykisk liding, alvorlig sjukdom eller rusavhengighet)
  • Grupper for barn med foreldre i vanskelege livssituasjonar
  • Hjelp til å finne rett hjelpeinstans, for eksempel barnevern, fastlege, skular, psykisk helseteneste, PPT, BUP
  • Tilbodet er eit låg-terskeltilbod. Alle som ynskjer det kan ta kontakt, åleine eller saman med andre.
Tips ein ven  Skriv ut