Barn og unge

Barn_smiler_clip.jpg

Alle barn og unge har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen dei bur eller midlertidig oppheld seg i. Her finn du oversikt over helsetenester retta mot barn og unge i Etne kommune.