barnas turlag

Barnas turlag

Etne Turlag har sett opp 10 turkassar rundt om i Etne kommune med sesong frå 1. oktober – 30. september. 

Alle born i alderen 0 - 12 år kan delta. Premie til alle som klarer 5 postar i løpet av året. Klarer du alle 10 får du ein litt finare premie.

 

Meir info finn du her https://etne.dnt.no/turer-og-aktiviteter/

Turskjema:  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/55250cf3bf36a9c78ffd5a65bec3aa74ac7f1e0f.pdf

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut