Barne- og ungdomsorganisasjonar

Barne- og ungdomsorganisasjonar
Navn Kontaktperson Telefon
Etne KFUK-KFUM-Speidarar Hilde Synnøve Jacobsen Harboe
hildesynnove@etnespeidar.com
 975 23 838
Etne Ungdomsklubb Astrid Eidhammer Hjelmeland  971 94 788
Feedback kor & aktivitetar Jarle Haugen, Isvikfeltet
5574 Skjold
 
Fredagsklubben (barneskulealder) Per Hjemdal, Etne  411 26 549
KRIK Etne (8. kl og eldre) Reidun Sande, Etne  452 03 865
Skånevikspeidarane Kari Johansson, Strondavegen 1833, Skånevik  975 78 186
Stordalen og Sævareid Ungdomslag Ingelin Solsvik Stålesen
fretteungdomslag@gmail.com
 
 913 13 022
Tripp Trapp Treff Etne Randi Matre
Sørstrandsvegen 115, Etne
996 43 674
Tripp Trapp Treff Skånevik Randi Matre
Sørstrandsvegen 115, Etne
996 43 674
Ungdomslaget Fram Bernt Enge, Etne  926 05 640
Tips ein ven  Skriv ut