Du er her: Heim Born / familie Barnehage

Aktuelt: Barnehage

Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane

Søknadsfrist barnehageopptak 1. mars, endring av plass 15. februar

Bilde til heimesida_clip
I Etne kommune er det to kommunale barnehagar: Enge barnehage og Skånevik barnehage og ein privat barnehage: Småfolk barnehage.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling barnehageåret 2018-2019

Gjeld foreldre med barnehageplass i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar.

Vedtekter for kommunale barnehagar

Lov om barnehagar § 7 fjerde ledd slår fast at barnehageeigar skal fastsetja barnehagen sine vedtekter. Vedtektene skal vera i tråd med Lov ...

Barnehagar i Etne

Oversikt over kommunale og private barnehagar i Etne