Du er her: Heim Born / familie Barnehage

Aktuelt: Barnehage

Søknad om barnehageplass

folk20
Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane i Etne kommune. I Etne kommune er det for tida tre kommunale (Enge barnehage, Skånevik barnehage...

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Gjeld foreldre med barnehageplass i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar.

Vedtekter for kommunale barnehagar

Lov om barnehagar § 7 fjerde ledd slår fast at barnehageeigar skal fastsetja barnehagen sine vedtekter. Vedtektene skal vera i tråd med Lov ...

Barnehagar i Etne

Oversikt over kommunale og private barnehagar i Etne