Du er her: Heim Born / familie Barnehage

Aktuelt: Barnehage

Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane

Søknadsfrist barnehageopptak 1. mars, endring av plass 15. februar

Bilde til heimesida_clip
Nå kan du søkje barnehageplass. 

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Gjeld foreldre med barnehageplass i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. Nytt frå 1. august 2019 er at også 2-åringane er inkluderte i ...

Vedtekter for kommunale barnehagar

Lov om barnehagar § 7 fjerde ledd slår fast at barnehageeigar skal fastsetja barnehagen sine vedtekter. Vedtektene skal vera i tråd med Lov ...

Barnehagar i Etne

Oversikt over kommunale og private barnehagar i Etne