Barnehageruta 2019/2020

Barnehagane i Etne

Enge
barnehage

Skånevik
barnehage
Småfolk
barnehage
Merknad
 01.08.2019   01.08.2019  01.08.2019 Første dag i barnehageåret
12.08.2019
 13.08.2019 
12.08.2018
 13.08.2018 

12.08.2019

Intern planlegging (barnehage stengt)

01.11.2019
24.01.2020
16.03.2020

01.11.2019
24.01.2020
16.03.2020
01.11.2019
24.01.2020
16.03.2020
Interkommunal planlegging (barnehage stengt)
 Open heile året  Open heile året  Open heile året  

 

Skulane har planleggingsdagar 12.-14.08 2019

Kursdagar FOS 01.11.2019 og 24.01.2020 + 16.03.2020 (kursdag/nettverk)