Aktuelt: Bedrift og etablering

Regionalt næringsfond 2011

Tildeling bedrifter - nyetableringar

Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond. Fondet er finansiert av Hordaland fylkeskom...

Bedrifter i Etne

Liste over bedrifter i Etne kommune.