Sau på beite, foto Lars Kjetil Flesland

Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen

Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne. 

Brukarane har alt frå gamal tid av hatt ein aktivt og organisert bruk av fjellbeitet, både for eigne dyr og som utleigebeite. Beitelaget ynskjer å få laga til beitebruksplan for området. Etne kommune har gjennom ordninga for spesielle miljøtiltak i jordbruket løyvd midlar til arbeidet.

Sjå:

https://rogaland.nlr.no/fagartikler/beitebruksplan-for-grindheimlitledalen-beitelag-og-fiskedalen/

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut