IMG_2338

Besøk innandørs på institusjon og bemanna BU

Rutine for korleis ein går fram ved besøk på institusjon og bemanna BU i Etne og Skånevik

Mål:

 • Hindra smitte av covid-19 ved institusjon og bemanna BU.

Praktisk gjennomføring:
Besøkjande skal ringa og avtala besøk på førehand.
Alle
besøkjande skal sjekkast ut med tanke på mogleg smitte før ein slepp inn på institusjonen.

 • Ved bestilling av besøkstid  skal den tilsette spørja den som ynskjer å koma på besøk:
 1. Har du vore sjuk eller i karantene dei siste 10 dagane  (grunna luftvegsinfeksjon)?
 2. Har du vore på reise utanlands dei 10 siste dagane?
 3. Har du hatt besøk i eigen heim frå utlandet? Evt. kva land kom besøket frå?
 4. Har du deltatt på store arrangement eller opphalde deg i områder med auka smittespreiing dei siste 10 dagane? Evt. kor og kva tidsrom?
 5. Har du vore i kontakt med nokon som har fått påvist Covid -19?
 6.  
 • Ved JA på eit eller fleire av desse spørsmål skal ikkje den besøkjande få koma inn ved omsorgssenteret.
 • Ved NEI, den besøkjande skal  skriva seg inn i besøksprotokollen som ligg i resepsjonen, med tidspunkt, namn og telefonnummer.
 • Alle må utføra handhygiene, dette gjeld også ved besøk utandørs.

Under besøket:

 • Alle som kjem på besøk skal:
  • gå direkte til og frå rommet.  Besøk av fleire enn 2 skal da fortrinnsvis vera på fellesareal (foajeen/ dagsenteret på ettermiddagen)
  • halda minst 1 meter avstand til tilsette og andre bebuarar.
  • halda  minst 1 meter avstand til den dei besøkjer.  Lokale vurderingar om berøring kan finna stad, men ein bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.  I vurderinga skal smittespreiinga i kommunen bli  tatt omsyn til.
 • Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande.  Det er ikkje behov for spesielle førehandsreglar.
 • Dersom besøkjande  har med mat skal alle utføra handhygiene før maten blir servert. Besøkjande har ikkje høve til å nytta avdelingskjøkken.

Etter besøket:

 • Bebuar skal utføra handhygiene når besøkjande forlet rommet.
 • Besøkjande skal informerast om at ved symptom på Covid-19 med  vidare  testing, skal besøket på institusjonen informerast om som ein del av smittesporinga.
 • Tilsette desinfiserer kontaktpunkt der besøket har funnet stad.

Kontaktinformasjon:
Avd. 1 : 53 75 81 46  Avd 2A : 53 75 81 61  Avd 2 B : 53 75 81 43
Bemanna BU Etne : 53 75 81 47  Bemanna Bu Skånevik : 53 75 85 50 ( 2.etasje: 908 94 067)

Tips ein ven  Skriv ut