IMG_2338_800x600

Besøk til bebuarar ved Etne og Skånevik omsorgssenter

Grunna lågt smittetrykk i kommunen endrar me tiltaksnivået for besøk til bebuarar i institusjon. Me føl nasjonale retningslinjer og anbefalingar. Hovuddørene til omsorgssentera er stengde, og ein må ringe omsorgssentera for å avtale besøk.

  • På bebuar-romma er det  høve til å ha 2 personar på besøk. Dette for å kunne oppretthalde avstandskrav. Dersom ein er fleire, og max 5, må ein avtale med tilsette om ein kan nytte seg av fellesareal(kantine/foaje/dagsenter) for besøket.
  • Me tilrår fortsatt at ein nyttar munnbind om ein ikkje kan halde 1 m avstand under besøket.
  • Det er ikkje høve til besøk mellom 14.30 og 15.30

 

Næraste pårørande har fått eigen informasjon frå einingsleiar i pleie- og omsorg.

 

Kontaktinformasjon:

Etne omsorgssenter tlf 53758140

Skånevik omsorgssenter tlf 53758550

Tips ein ven  Skriv ut