Du er her: Heim Betalingssatsar

Betalingssatsar

Her finn du samla oversikt over gebyr og betalingssatsar som gjeld for Etne kommune i 2019.

Generelt er det lagt opp til ein prisauke på varer og tenester på 2,8 %. Innan vatn og avløp legg likevel utrekna sjølvkost føringar for gebyrnivå. Fleire betalingssatsar, som fulltids plass i barnehage og somme eigendelar innan helse og omsorg, følgjer maksimalpris etter sentrale forskrifter o.a.

Taksthefte 2019.pdf