Baalbrenning_forbudt

Brannfare

Forbud mot å gjere opp eld i skog og mark.

Beredskapsleiar i Etne kommune ber folk vere forsiktige med bruk av eld ute nå.  

På grunn av den ekstreme tørken er det stor fare for brannspreiing nå. Forbod mot bruk av open ild vil vere forbode fram til det har vore nedbør av betydning.

Beredskapsleiar
Ole-Martin Grindheim
Tlf. 414 10 779
 

Tips ein ven  Skriv ut