Brann

Bruk av eld utandørs medfører stort ansvar

Brenning av hogstavfall, halm og gras medfører eit stort ansvar.

Dessverre går det gale mange gonger. Elden kjem ut av kontroll og bustadhus og driftsbygningar går dessverre tapt. Landbrukets brannvernkomité oppfordrar bønder og skogeigarar til å følgje sjekklista som er utarbeida for denne typen arbeid.

Sjå pressemelding.

Tips ein ven  Skriv ut