Toalett_skilt

Brukarbetaling og offentlege toalett

Etter tilråding frå Statens vegvesen vert offentlege toalett opna att for bruk f.o.m. 17.03.20

Korona-utbrot


Brukarbetaling

Etne kommune kjem ikkje til å ta brukarbetaling for tenester som ikkje vert levert under korona-utbrotet, eks. for kommunale barnehagar, SFO og kulturskule.


Offentlege toalett

Etter tilråding frå Statens vegvesen vert offentlege toalett opna att for bruk f.o.m. 17.03.20

Tips ein ven  Skriv ut