BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget, på biblioteka og her på heimesida fram til 08.12.2014.

Merknadar må sendast inn skriftleg til ordførar innan denne datoen.

Tips ein ven  Skriv ut