Budsjett - vektskål

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget, på biblioteka og her på heimesida fram til 07.12.2015.

03.11.15

 

Merknadar må sendast inn skriftleg til ordførar innan denne datoen. 
NB! Dokumenta er ikkje oppdaterte med endringane frå Formannskapet sitt framlegg.

Møtebok F-sak 095/15

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Taldel drift

Taldel invsteringar

Tips ein ven  Skriv ut