Abacus

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget og her på heimesida fram til 12.12.2016.

Merknadar må sendast inn skriftleg til ordførar innan denne datoen. 

Rådmannen sitt framlegg:

Budsjett 2017 ​Økonomiplan 2017-2020 Tekstdel

Taldel drift

Taldel Investeringar


Formannskapet sitt framlegg:

F-sak 083/16

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut