Budsjett 2018

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapet si innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.

Formannskapet handsama i sitt møte 20. november 2018 forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Innstillinga til kommunestyret, saman med alle dokumenta, er no lagt ut til offentleg ettersyn jf. kommuneloven § 45, nr 3. Endeleg handsaming og vedtak skjer i kommunestyret sitt møte 13. desember.

Direktelink til Formannskapet sitt vedtak her. Du finn alle dokumenta i saka her. Møteboka finn du her.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til ordførar innan 7. desember 2018 til post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne. 

 

Tips ein ven  Skriv ut