Budsjett 2019

Budsjett 2020 - økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet si innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.

Formannskapet handsama i sitt møte 21. november 2019 forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2020 – 2023. Innstillinga til kommunestyret, saman med alle dokumenta, er no lagt ut til offentleg ettersyn jf. kommuneloven § 45, nr 3. Endeleg handsaming og vedtak skjer i kommunestyret sitt møte 17. desember.

Direktelink til Formannskapet sitt vedtak her. Du finn alle dokumenta i saka her. Møteboka finn du her.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til ordførar innan 9. desember 2019 til post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne. 

Tips ein ven  Skriv ut