Budsjett 2019

Budsjettframlegg

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Framlegget kan du sjå på KommuneTV

Tips ein ven  Skriv ut