Aktuelt: Bustadtomter for sal

Kommunale bustadtomter for sal

Etne kommune har ferdig opparbeidd bustadtomter med framlagt veg, vatn, kloakk, elektrisitet og telefon i eit felt i kommunen.