Byggesak

Utviklingsavdelinga har i oppgåve å handsama byggjesøknader, delingssøknader og dispensasjonaretter plan- og bygningslova.

Har du spørsmål kan du kontakte Odd Inge Vestbø tlf 53 75 82 30 eller Lars Idar Yrke tlf 53 75 82 35.

Skjema for røyrleggjarmelding

Skjema for godkjenning av røyrleggjar som vil leggja røyr for kommunen eller kople til kommunalt nett.

Nyttige linkar

Treng du rettleiing i utfylling av byggjesøknader o.l. kan du "linke" deg inn på sider som ligg på internett. Her kan du enkelt fylle ut byggjesøknader, meldingar, nabovarsel m.m.

Om du skal byggja nærare nabogrensa enn 4 m, så må du har eit skriftleg samtykke frå eigar av naboeigedomen, jf § 29-4 i Plan og bygningslova. Under finn du skjema/erklæring som kan nyttast:

ERKLÆRING

Byggsøk - eit samarbeidsprosjekt for elektronisk plan- og byggjesakshandsaming. Her kan du fylla ut byggjesak elektronisk ved hjelp av rettleiing. Me oppfordrar alle til å søkje elektronisk dersom du har høve til det. Dette kan føre til kortare sakshandsaming.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) - Byggjereglar, søknadsskjema, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av føretak mm

Rettleiingar og informasjonsskriv

Nye byggjereglar frå 1. juli 2015

Etne kommune_Bruksendring_2016.pdf

Etne kommune_Bygge sjølv_Byggearbeid på bebygd eigedom_2015.pdf

Etne kommune_Dispensasjon_2015.pdf

Etne kommune_Driftsbygningar i landbruket_2017.pdf

Etne kommune_Einebustad og fritidsbustad_2016.pdf

Etne kommune_Etablering av ny leilegheit i eksisterande bygg_2016.pdf

Etne kommune_Fasadeendring_2016.pdf

Etne kommune_Forhåndskonferanse_2015.pdf

Etne kommune_garasje, bu ol_2016.pdf

Etne kommune_Gjerde og levegg_2017.pdf

Etne kommune_Informasjonsskriv_ Kva er friteke og kva må omsøkast_2017.pdf

Etne kommune_Informasjonsskriv_Krav til nabovarsling_2015.pdf

Etne Kommune_Informasjonsskriv_Krav til situasjonsplan_2015.pdf

Etne kommune_Informasjonsskriv_Krav til teikningar_2015.pdf

Etne kommune_Informasjonsskriv_Kva må vere i orden for å bygge garasje eller små tilbygg utan å søkje_2017.pdf

Etne Kommune_Pipe og eldstad_2017.pdf

Etne kommune_Skilt og reklame_2017.pdf

Etne kommune_Større bygg_2016.pdf

Etne kommune_Støttemur_2016.pdf

Etne kommune_Tilbygg til bustad_2016.pdf

Etne kommune_Veranda, balkong og terrasse_2017.pdf

Informasjonsskriv_Seksjonering_2017.pdf

Vedlegg til informasjonsskriv_Seksjonering_2017.pdf