Trygghetssirkelen

COS - Circle of Security - foreldreveiledningskurs

Mange foreldre synest det kan vera utfordrande å gi barna trygghet og ein god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS-p), trygghetssirkelen, skal gi foreldre eit verktøy til å forstå betre kva behov barn har, kva signal dei gir og kva me kan gjere for å møte desse behova betre.

Målet med kurset
Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenna seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å meistre utfordringar som kjem seinare i livet. Kurset kan også bidra til eit godt samspel mellom deg og barna dine.

Kurshaldarar: 
Wenche Hjelmtveit, spesialpedagog og rådgjevar i PPT - Etne/Vindafjord
Anette Huse Borgen, helsesøster, Etne og Skånevik helsestasjon

Les meir

Tips ein ven  Skriv ut