Øvre Fitja

Fylkesmannen stadfester reguleringsplan for Øvre Fitja

Fylkesmannen i Hordaland har i brev til Etne kommune 18.6.13 stadfesta Etne kommunestyre sitt vedtak av 18.12.12., K-sak 096/12, om godkjenning av detaljregulering for Øvre Fitja i Etne.

Kommunestyrevedtaket vart påklaga av nabo. Etne kommune v/ komité Forvaltning avviste klaga i møte 21.3.13, og fylkesmannen har no gjort det same. Vedtaket til fylkesmannen er endeleg og kan ikkje påklagast.

 

Sjå heile reguleringsplanen her.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut