OPE MØTE - onsdag 18.09. kl 1900 på Halvfjordingen

Diaglog omkring framtida for bygdene Fjæra og Rullestad

Emne til diskusjon:

* skule og barnehage
* næringsverksemd
* folkerøysting

Representantar frå administrasjonen og politisk nivå vil delta.
Høyringsdokument med utvida høyringsfrist vert lagt ut på Halvfjordingen og på Åkrafjordtunet

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut