Hovudplan skogsvegar Etne - HØYRING

Hovudplan skogsvegar Etne er lagt ut på høyring. Sjå vedlegg! Planen var i første omgang tenkt å gjelde fram til 2025, men det er mogeleg at perioden blir forlenga fram til 2033.  Høyringsfrist er  1. februar 2015.  Alle interesserte kan gi uttale.  

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut