Norges Vel

Norges Vel etterlyser gründerar til Gründerprisen 2016

Det er ofte lokale eldsjeler og gründerar som bidreg til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet.
Kjenner du nokon som fortener eit synleg bevis på at innsatsen vert verdsett?

Norges Vels Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
Prisen gis i form av ein sølvmedalje og gjennom denne ønskjer Norges Vel å premiere og oppmuntre gründere for deira innsats.

 

Føreslå kandidaten din innan 15.11.2015.

Her finn du forslagsskjema PDF document ODT document .

 

Du finn meir informasjon i linken nedanfor.

www.norgesvel.no/grunderpris

 

Tips ein ven  Skriv ut