Norges vel grunderpris

Kandidatar til Gründerprisen 2017

Norges Vel treng hjelp til å finne gode kandidatar.

Norges Vel.jpg

Norges Vels Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale eldsjeler og gründarar som bidreg til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Gjennom denne prisen ønsker vi å premiere og oppmuntre deira innsats.

Innsatsen til ein verdig mottakar skal vera framtidsretta og nyskapande, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som eit mønster for annan
nyskaping.

Alle kan sende inn forslag på kandidatar. Vi håpar de vil bidra til å spreie informasjon om Norges Vels Gründerpris slik at vi også i år får mange gode kandidatar.

Les meir på www.norgesvel.no/grunderpris

Søknadsfrist for tildelinga i 2017 er 15. november 2016

For meir informasjon, kontakt
Eli Aaserud Heiberg Saksbehandler/markedsansvarlig

Tel: 947 91 970
e-post: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no <mailto:eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no>
a-post: Norges Vel, Eli Aaserud Heiberg, Postboks 115, 2026 Skjetten

Tips ein ven  Skriv ut