Auge og øyre

Dårleg syn/høyrsle?

Ope møte på Stovo, Skånevik omsorgssenter, torsdag 26. oktober kl. 10.00-12.00

Dette er eit ope møte retta mot dei eldre i Etne kommune

Syns- og Audiopedagogisk Teneste kjem til oss og orienterer.

Brosjyre Syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland

Tips ein ven  Skriv ut