Hjort_auge

Data frå Hjorteviltregisteret

I desse linkane får du følgjande:

  • Informasjon frå kommunen
  • Bestandsstorleik
  • Avskyting
  • Produktivitet 
  • Jakttrykk
  • Kjønnssamansetting
  • Slaktevekter 
  • Fallvilt
  • Viktige datoar

Hjorterapport Etne 2004-2018.pdf

PP Etne kommune hjort 2004-2018.pptx

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut