Interkommunalt helsesamarbeid

Dei første sakene til behandling

Interkommunalt helsesamarbeid mellom Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord starta opp i mars i år. I prosjektet skal ein prøva å finna nye og gode interkommunale løysingar for eit betre og nærare helsetilbod til befolkninga.

Nærare 60 personar er i større eller mindre grad involverte i prosjektet.

Prosjektet er finansiert via statlege midlar for 1 år, og er no blitt forlenga med eit år til mars
2014.

Les meir om dei første sakene her.

Tips ein ven  Skriv ut