Bøker

Deling av Enge ungdomsskulekrins og oppretting av interkommunal ungdomsskulekrins

Høyring

Høyringsdokument:

Høyringsbrev.pdf

2017 Forskrift om kva skule dei ulike områda i Etne kommune soknar til.pdf

Forskrift om interkommunal skulekrins for Odda ungdomsskulekrins i Odda kommune og Fjæra skulekrins i Etne kommune.pdf

Ein bed om innspel på følgjande:

  • Forskrift om interkommunal ungdomsskulekrins
  • Utskiljing av Fjæra krins frå Enge ungdomsskulekrins
  • Andre moment

Høyringsfrist er sett til 07.04.2017

Høyringssvar sendast på e-post til:
firmapost@etne.kommune.no eller til Etne kommune
Sjoarvegen 2
5590 Etne

Merk høyringssvaret med: «Høyring forskrift om interkommunal ungdomsskulekrins»

Tips ein ven  Skriv ut