illustrasjon (3)

Detaljregulering for Frydenlund

OFFENTLEG ETTERSYN

Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 37 da, og vert foreslått regulert til bustadområde, landbruk, naust, samt veg og leikeareal.
 
Her er lenker til:
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.
Merknader må sendast inn innan 23.08.2018
Tips ein ven  Skriv ut