img_6413

Detaljregulering for Gjerde kjøpesenter

Planen gjeld for området ved sida av Etne senter bak i bildet.

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 026/14 i møte 08.05.2014 vedtatt at detaljregulering for Gjerde kjøpesenter skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 27 dekar, og vert no foreslått regulert til kjøpesenter.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 80 00.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 30.06.2014 (6 veker etter at annonsa står i avisa).


Plana har skifta namn sidan kunngjeringa av planarbeidet. Det gamle namnet var «Detaljregulering for Gjerde næringsområde II».

Tips ein ven  Skriv ut