teaser_nyskapingskonferansen2015_650px

Detaljregulering for Løebakken

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning, har i sak 061/15 i møte 10.09.2015 vedtatt at detaljregulering for Løebakken, gnr 136 / 13 og 24 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 4,5 dekar, og vert no foreslått regulert til bustader med tilhøyrande veganlegg og leikeplass.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 05.11.2015 

Tips ein ven  Skriv ut