illustrasjon

Detaljregulering for Mortveit molo - hamn

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 100/16 i møte 10.11.2016 vedtatt at detaljregulering for Mortveit molo - hamn. gnr 140 / 4 og 140 / 41 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på 14.01 da, og vert foreslått regulert til småbåthamn med vegareal og friområde.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 29.12.2016

Tips ein ven  Skriv ut