illustrasjon

Detaljregulering for naustområde Gjerdsvik

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning har i sak 026/15 i møte 30.04.2015 vedtatt at detaljregulering for Naustområde Gjerdsvik, del av gnr 11 /1, 12/1, 12/30, 13/6, 13/7 og 15/1 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca 8,5 da, og vert foreslått regulert til naustområde, kaianlegg med pirer, vegareal og parkeringsplass.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 09.07.2015

Tips ein ven  Skriv ut