illustrasjon

Detaljregulering for Nedre Gravelsæter

Offentleg ettersyn.

Komité Forvaltning, har i sak 113/14 i møte 11.12.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 5/15, 5/7, 5/6 og 5/20 «Nedre Gravelsæter», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 9,72 dekar, og vert no foreslått regulert til bustadområde, vegareal og naturområde.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 09.03.2015

Tips ein ven  Skriv ut