illustrasjon

Detaljregulering for Prestalio, endring

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 102/14 i møte 13.11.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 131/1 med fleire, «Prestalio», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 78 dekar, og foreslåtte endringar vil gje to nye bustadtomter, legge om ein veg og endra føresegner.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 26.01.2015

Tips ein ven  Skriv ut