Toflebrekko

Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 021/14 i møte 20.03.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 136/2, 137/13 «Toflebrekko», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 4,91 dekar, og vert no foreslått regulert til bustadområde.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 12.05.2014

 

Tips ein ven  Skriv ut