SvarUt[1]

Digitalisering av utgåande post frå helse- og omsorgstenestene i kommunen

Nå kjem også brev frå helse- og omsorgstenesta digitalt

Som innbyggar har du ei tid fått digital post frå fleire tenesteområde i kommunen. Frå i dag vil du som mottar brev frå dei kommunale helse- og omsorgstenestene få brevet ditt tilsendt digitalt til din digitale postkasse. Dei som ikkje har digital postkasse og ikkje opnar brevet, vil få brevet sendt i posten som før.  

 

Tips ein ven  Skriv ut