Håland

E134 Stordalsprosjektet

Måndag 5. september vart det arrangert eit ope informasjonsmøte for grunneigarar om E134 Stordalsprosjektet.

Rundt 30 deltakarar møtte. Statens vegesen presenterte reguleringsplanforslag med konsekvensutgreiing, og grunneigarar fekk høve til å stille spørjemål.

 

Sjå presentasjonen frå Statens vegvesen.

 

Om du ønskjer å sjå ein grov videopresentasjon av reguleringsplanforslaget, kan du kontakte planleggjar Grete Kathrine Jacobsen på Etne Tinghus.

Tips ein ven  Skriv ut