Du er her: Heim Bustad / eigedom Eigedom

Aktuelt: Eigedom

Utkøyring av matavfallsposar og plastsorteringssekker

3Avfallsbehodere140lt
Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) har nå starta utkøyring av matavfallsposar og sekker til utsortert plastemballasje.

Kommunale bustadtomter for sal

Etne kommune har ferdig opparbeidd bustadtomter med framlagt veg, vatn, kloakk, elektrisitet og telefon i eit felt i kommunen.