Du er her: Heim Tenester A-Å

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Oppdatert: 21.08.2018 10:05
Generelt
Omtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Regelverk

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.Lover
Eigedomsskattelova
Praktiske opplysninger
Sakshandsaming

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Økonomi
Leder:Ballarin, Filippo
Kontaktpersonar
Beate Krokedal (Rådgjevar)
Telefon: 53 75 80 41
Mobil:
Telefaks:
Epost: beate.krokedal@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-21 10:05