Eiendomsskatt

Eigedomsskatt næring

Formannskapet har i SAK 013/20 Kommunen sitt handlingsrom i samband med eigedomsskatt for kategori næring, vedtatt:
Kvartalsvis faktura for eigedomsskatt 2. termin vert sendt for alle skatteobjekt som planlagt.
Næringsdrivande som ber Etne kommune om det får automatisk utsetjing for å betala 2. termin eigedomsskatt saman med 3. termin.

For utsetting av forfall, ta kontakt med:
Etne Kommune, eigedomsskattekontoret
v/ Beate Tandrevold, beate.tandrevold@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut