Siste nytt

Fritak etter § 7

Eigedomar som kan fritakast for eigedomsskatt I samsvar med eigedomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gje eigedomar heilt eller delvis fritak for eigedomskatt. Lovparagrafen har fylgjande ordlyd (sitat):
9. 10. 2014

Fritak etter § 5

Eigedomane lista opp i eigedomsskattelova § 5 har obligatorisk fritak frå eigedomsskatt. Fritaket gjeld følgjande eigedomar (sitat §5):
9. 10. 2014