Vaksinering

Ekstra vaksinedagar i desember

Måndagar kl 14.00-15.00
Måndag 02.12. kl. 14.00-16.30

Minnar om me er flytta i gamle omsorgssenter
Evnt. ta kontakt for timebestilling om desse tiden ikkje passar tlf. 53758108

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/?fbclid=IwAR2OIbIMsILvAXy0QHlkS5XxfQJQkw94R4fxxNejCDw0NuyQLngPLalV4ZM

Tips ein ven  Skriv ut