img_6553

Endring av reguleringsplan for E134 Stordalen, Lauareid - Håland - Bakka

Offentleg ettersyn

 

Komité Forvaltning har i sak 01/13 i møte 8.1.2013 vedtatt at reguleringsplan for E134 i Stordalen skal leggjast ut til offentlig ettersyn etter §§ 12-10 og 12-14 i Plan- og Bygningslova.

Framlegget som no ligg føre er ei endring av reguleringsplan for E134 i Stordalen, Lauareid – Håland - Bakka.
 
Her er lenker til:
 
 
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til Etne kommune.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no.

Merknader må sendast innan 20.2.2013.

 

Tips ein ven  Skriv ut